Maryland Checklist - Family: Rhizostomatidae - all-time (Total: 2)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1  Cannonball JellyfishStomolophusmeleagris 0JellyfishRhizostomatidaeRhizostomeaeScyphozoaAnimalia
2 Mushroom-cap JellyfishRhopilemaverrilli 3JellyfishRhizostomatidaeRhizostomeaeScyphozoaAnimalia